2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİNDEN SONRA OTOMOTİV ÜRETİMİ, KUZEY AMERİKA, AVRUPA VE JAPONYA GİBİ YILLARDIR BU SEKTÖRDE DEVAMLI BÜYÜYEN ÜLKELERDEN ÇİN, HİNDİSTAN, TÜRKİYE GİBİ PAZARLARI HIZLI BÜYÜYEN, ARAÇ SAHİPLİK ORANININ DOYUM NOKTASINDAN ÇOK UZAKLARDA OLDUĞU ÜLKELERE KAYDI.

Türkiye de bu süreçte üretimini 3’e katladı. Türkiye’ye gelen üretici firma sayısı ve yabancı doğru-dan yatırımlar arttı ve artmaya devam ediyor. Bu artışta doğunun batıya karşı avantajını arttıracağı öngörüsü önemli rol oynamakta. Özellikle 2000 yılından sonra, küresel üreticilerin Türkiye yatırımları montajlamadan rekabet için teknolojik yenileme, yeni model yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarına doğru kaydı. Bu süreçte Türkiye’nin taşıt araçları (traktör hariç) üretimindeki büyüme oranı %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Son on yıldır ise Ar-Ge yoğun bir endüstri olarak en fazla ihracat yapan sektör konumuna yükseldi.

Türkiye otomotiv ana sanayii artık diğer ülkelerle karşılaştırıldığında otomobil segmentinde karşı-laştırmalı üstünlüğe, kamyon ve otobüs segmentlerinde yüksek düzeyde rekabeti gücüne sahip. Öyle ki, 2016’da üretim performansını en çok arttıran ülkeler arasında dünyada 15., Avrupa’da 6. Sırada yer aldı. AB’ye yapılan motorlu taşıt ihracatında ise ilk sırada.

2018 yılında dünya otomotiv üretiminin 100 milyon adet olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam 2017 yılına göre 1,3’lük bir büyüme demek. Türkiye’de de T.C. Merkez Bankası para politikası, enflas-yonla mücadele kararlılığı, cari işlemler açığının azalma eğilimi, ekonomideki hızlı büyüme sektöre de olumlu katkı yapacaktır.

ARAÇ İHRACATINDAKİ GELİŞİM
  • Milyon $
AB PAZARINA İHRACAT
TÜRKİYE 644372 Birim
JAPONYA 575223 Birim
G.KORE 401868 Birim
ABD 254489 Birim
FAS 196737 Birim

ÖNCEKİ KONULAR

PAYLAŞ