Plastikte Avrupa'nın Lideri

Fotoğraf Steffen Kugler-Pool
AVRUPA YILLIK 446 MILYON TONLUK BİR TALEP ÜRETEN BİR PLASTİK PAZARINA SAHİP. BU TALEBİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ YÜKSEK KALİTE VE PERFORMANS BEKLENTİSİ. DÖRT AVRUPA ÜLKESİ DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİNDE İLK 10’DA. DÖRTLÜNÜN LİDERİYSE HER ZAMANKİ GİBİ ALMANYA.

Plastik, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Yaşam standartlarının artması, artan çevresel farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma düşüncesi, yeni ve yenilikçi materyal çözümlerine olan talebi de yönlendiriyor. Bu noktada, en yeni/yenilikçi ürün olan plastiğin inşaat, rüzgar türbinleri, güneş panelleri ve hatta son teknoloji ürünü spor kıyafetler de kullanılması kaçınılmaz. 90 milyar avronun üzerinde satışla Avrupa’nın en büyük kimyasal ve plastik üreticisi olan Almanya, Avrupa plastik endüstrisine liderlik etmeye devam ediyor.


Ülkenin plastik endüstrisi otomotiv, makine mühendisliği, paketleme, elektrik mühendisliği ve inşaat sektörleri gibi bir dizi kilit sektör için yeni ve yenilikçi ürünler ve çözümler üreterek, Almanya sanayiinde de lokomotif sektörler arasında. Özellikle karbon kompozitlerindeki üretim artışı ve pazar eğiliminin hızla endüstri 4.0 yönünde oluşması yerli plastik sektörünün gözlenen özellikleri.

Almanya plastik endüstrisinin başarısının altında yatan faktörlerden birkaçı tartışmasız oluşturduğu “yüksek standartlar”, Avrupa pazarı içindeki lokasyonu, piyasanın tüm aktörlerine kolayca ulaşımı sağlayan network altyapısı, kümeleşme modeliyle oluşturduğu (Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt ve Münih) kimya parkları.

Plastikte Değer Zinciri
Geniş olanaklara sahip bir malzeme olan plastik, teknolojik inovasyonun vazgeçilmezidir: En basitinden plastik olmasa yeni inovasyonlar yapılamazdı, çünkü bunları hayata geçirmek için gereken temel malzemeler olmazdı. Almanya’da plastik sektörü çok güçlü bir konumdadır. Buradaki yenilikçi plastik üreten ve işleyen firmalar küresel plastik pazarının şekillenmesinde önemli rol oynarlar; bu ülkenin plastik sanayiinin değer zinciri altyapısının son derece gelişmiş olduğunun kanıtıdır. Değer zinciri dahilindeki şebekeler, değer zincirinin farklı adımlarını (dikey şebekeleşme) olduğu kadar, farklı sektör ve disiplinlerinkini de (yatay şebekeleşme) kapsar. Bunun sonucunda, değer zinciri potansiyeli yüksek inovasyonlar ortaya çıkar. Ve bunlar da pazarlanabilen ürün ve hizmetlere dönüşürler.

Dünya İnovasyon Lideri
Sektördeki değer zincirinin varlığı, yeni ve yenilikçi ürünlerin mümkün olan en yüksek teknolojik standartlara göre yapılmasını sağlar. 2013 yılında, kimya sektörüyle ilgili olarak Avrupa Patent Ofisi’nden alınan 2800’den fazla patentle Almanya, ABD ve Japonya’nın ardından kimya alanında en çok buluş yapılan üçüncü ülkedir.

Fotoğraf KUKA AG

Değer Zincirinin Faydaları
Benzersiz sektörel değer zinciri altyapısı, Almanya’nın “faktör maliyetlerinde yarattığı katma değer” ve “sabit varlıklara yapılan brüt yatırım” bakımından Avrupa’nın önde gelen plastik işleyen ülkesi konumunu sağlamlaştırmaktadır. Almanya’nın güçlü plastik sektörüne yatırım yapanlar, en yüksek standartlardan ve sektör liderliğinden olduğu kadar, mükemmel ortaklık ve sinerji imkanlarından da faydalanırlar. Yerel girişim ortaklarına, ulusal, bölgesel ve uluslararası pazarlara, en son teknolojiye sahip kimya yetkinlik merkez ve kümelerine ve gerçekten birinci sınıf bir Ar-Ge şebekesine erişim konusunda yeni yatırımcılara emsalsiz fırsatlar sağlanır.

Sürdürülebilir Çözümler ve Pazar Gelişimi
Almanya’nın benzersiz değer zinciri sistemi, plastiğin hem sürdürülebilir çözümleri gerçeğe dönüştürmesinde hem de uzun dönemde pazarın gelişiminde itici güç olduğunun farkındadır. Bu nedenle bu zincirin içinde hammadde tedarikçileri, plastik üreticileri, plastik işleyicileri, plastik endüstrisi için makine üreten firmalar, ürün distribütörleri ve hurda plastik firmalarının yanı sıra yenilikçi şebekeler ve kimya sanayii kümeleri de yer alır. 400 kadar makine ve tesis mühendisliği şirketi, enerji verimliliğini ve plastikte geri dönüşüm kalitesini artırmak amacıyla başlatılan “Blue Competence (www.bluecompetence.net)” inisiyatifine kaydolmuştur.

ÖNCEKİ KONULAR

PAYLAŞ