Sayılarla Almanya Plastik Sektörü

ALMAN PLASTİK ENDÜSTRİSİ, HER YIL 91 MİLYAR EURO'DAN FAZLA SATIŞ YAPMAKTA. SEKTÖR, YAKLAŞIK 3.300 ŞİRKETTEN OLUŞMAKTA. BU ŞİRKETLER, YAKLAŞIK 393.000 KİŞİLİK BİR İŞGÜCÜNÜ İSTİHDAM ETMEKTE. ENDÜSTRİ, YERLİ SANAYİ ÜRETİMİNİN YÜZDE ALTISINDAN FAZLASINA SAHİP.

Küresel Plastik Talebi ve Üretimi
Küresel plastik endüstrisi, 1950’den beri yıllık ortalama yüzde doksanlık bir büyüme kaydetti. Plastik üretimi son 30 yılda ise yaklaşık yüzde 500 arttı. Ton bazında bir ifadeyle; üretim 1950’de 1.5 milyon tondan 2014 yılında yaklaşık 311 milyon tona yükseldi. Talepteki bu artışın 2012-2017 döneminde yılda% 3.7 oranında büyümesi öngörülüyor.

Avrupa Piyasa Talebi ve Üretimi
Avrupa plastik endüstrisi, 2014 yılında toplam 350 milyar avroluk satış gerçekleştirdi. Avrupa, küresel plastik üretiminin yaklaşık yüzde 23’ünü (2014 yılında 59 milyon ton) oluşturuyor. Yıllık yaklaşık 48 milyon ton plastik talebi ile Avrupa pazarı halen dünyanın en büyük pazarları. Pazarın en önemli özelliği ve tercih edilmesinin sebebi yüksek kalite ve performans talebini en yüksek seviyede karşılayabilmesi. Dört Avrupa ülkesi, global pazar içinde doğrudan yatırım için tercih edilen ilk on ülke arasında biliniyor. Almanya ise bu ülkelerin başında geliyor.

Alman Piyasa Talebi ve Üretimi
Alman plastik endüstrisi, her yıl 91 milyar Euro’dan fazla satış yapmakta. Sektör, yaklaşık 3.300 şirketten oluşmakta. Bu şirketler, yaklaşık 393.000 kişilik bir işgücünü Alman plastik endüstrisi, her yıl 91 milyar Euro’dan fazla satış yapmakta. Sektör, yaklaşık 3.300 şirketten oluşmakta. Bu şirketler, yaklaşık 393.000 kişilik bir işgücünü istihdam etmekte. Endüstri, yerli sanayi üretiminin yüzde altısından fazlasına sahip.

Almanya, plastik işleme alanında faaliyette bulunan 2.850’den fazla şirkete ev sahipliği yapıyor. Bu 316.000 kişilik bir işgücüne tekabül etmekte. 2015 yılında plastik işleme şirketleri yaklaşık 60 milyar euro satış cirosuna ulaştı. Almanya plastik ve kauçuk makinelerinde de dünya lideri. Öyle ki, 2015’te 250 şirket ile 28.000 kişilik bir istihdam sağladı ve 7 milyar euroluk bir satışa ulaştı.

Alman Plastik Endüstrisinin Yapısı
 • PLASTİK İŞLEME
 • PLASTİK VE KAUÇUK MAKİNELERİ
 • PLASTİK ÜRETİMİ
Kaynak: PlasticsEurope Almanya Derneği - 2015

Artan Küresel Plastik Talebi
Küresel plastik talebinin, şehirleşme, enerji talebi, iklim değişikliği ve yeni teknolojik gelişmeler gibi mega trendlerin etkisiyle 2018’de de artış göstereceği öngörülüyor. Bu farklı mega trendler inşaat, enerji verimliliği ve konut gibi, plastiklerin giderek daha büyük rol oynadığı endüstriyel alanlarla yakından bağlantılı.

Uluslararası alanda, en büyük artışın gelişmekte olan Asya ülkelerinde kaydedileceği öngörülüyor. Avrupa dahilindeyse, en yüksek büyüme seviyelerinin AB’ye yeni katılan devletlerin yer aldığı Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinde görülmesi bekleniyor.

Avrupa’nın Bir Numaralı Plastik Sanayii
Avrupa’nın tam ortasında yer alan Almanya, güncel pazar gelişmelerinin sunduğu iş imkanlarını değerlendirmek için mükemmel bir konuma sahip. Halen küresel plastik tüketiminin beşte biri Avrupa’da yaratılmakta. Plastikte Avrupa’nın bir numaralı adresi olarak, Almanya’nın küresel plastik üretimindeki payı yüzde sekiz civarında.

Gerek uluslararası gerekse Avrupa özelindeki karşılaştırmalara göre, Almanya, tüm plastik endüstrisi değer zinciri dahilindeki şirketler için en önemli DYY (dolaysız yabancı yatırım) hedef ülkelerinden biri. Plastikte uluslararası DYY cazibesi bakımından Almanya üçüncü sırada ve son on yıldır plastikte Avrupa’nın önde gelen DYY ülkesi konumunda.

Alman plastik endüstrisi bir yandan dünya pazarı için üretim yaparken diğer yandan da Avrupa pazarına kendi iç pazarı olarak erişebilmenin avantajını kullanıyor.
Uluslararası firmalar da karbon fiber takviyeli plastikler (CFRP) ile ilgili fikir-inovasyon-uygulama zinciri üzerinde kendi işlerini kurmakta, Alman şirketlerine yatırım yapmakta ve Alman firmaları ve araştırma kurumlarıyla işbirliğine girmekte. Avrupa içinde hem plastik üretimi hem de satışında, Almanya tartışmasız lider konumunda. Almanya, aynı zamanda, mevcut plastik üretim tesisleri bakımından Avrupa’nın en zengin ülkesi. Ayrıca, dönüştürücülerden gelen plastik talebi (yani işlenmemiş reçine tonajı cinsinden ifade edilen talep) seviyesi açısından da en üstte.

Avrupa'da Yabancı Yatırımcılar İçin En Cazip Ülkeler (%)
 • Almanya
 • İngiltere
 • Polonya
 • Fransa
 • İspanya
 • Rusya
 • Macaristan
 • Türkiye
 • Çek Cumh.
 • Belçika
 • Hollanda
 • Diğerleri
Kaynak: DDY (Dolaysız Yabancı Yatırım) Pazarları, GTAI - DDY Yetki Merkezi - 2016
Avrupa Plastik Talebi (%)
 • Almanya
 • İtalya
 • Fransa
 • Benelux
 • İngiltere
 • İspanya
 • Polonya
 • Diğer Orta Avrupa Ülkeleri
 • Diğer Orta Batı Ülkeleri
Kaynak: PlasticsEurope Pazar Araştırmaları Grubu - 2014

ÖNCEKİ KONULAR

PAYLAŞ