Avrupa Komisyonu, Plastik ve Dairesel Ekonomi

AVRUPA KOMİSYONU ENDÜSTRİ VE EKONOMİ POLİTİKASI DOĞRULTUSUNDA, PLASTİK SANAYİ İÇİN DE YENİ BİR PLAN HAZIRLADI.

Dairesel Ekonomide Plastikler İçin Bir Avrupa Stratejisi isimli rapor çeşitli hedef ve politikalar ortaya koyuyor. Plan plastik endüstrisinin Avrupa ekonomisi, günlük yaşamda sağladığı kolaylıklar, insan sağlığı ve refahına katkılarına değindikten sonra plastik üretim ve kullanımının daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor. Plan aynı zaman Avrupa’nın düşük karbon ve dairesel ekonomiye geçiş planlarının bir parçası.

Zorlukları Fırsata Çevirmek
Plan, Paris Anlaşması ve AB’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesini de sağlayacak. Buna göre 2030’a kadar bütün plastik paketler tekrar kullanılabilir veya dönüştürülebilir hale getirilecek. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için AB çeşitli projeler, burslar vb. üzerinden dairesel ekonomi, plastik, geri dönüşüm gibi alanlara yönelik maddi kaynak ayırmış durumda ve bu sayede dönüşüm şimdiden yaşanmaya başladı.

Dairesel ekonomi planı AB’yi daha sürdürülebilir bir ekonomiye doğru götürürken aynı zamanda yeni işler ve yatırımlar oluşmasını da sağlıyor. Dairesel ekonomi anlayışına göre üretim ve tasarım süreçleri tekrar kullanım, tamir ve dönüşüm ihtiyaçlarına cevap vermeli.

AB’nin stratejisi 4 alana yoğunlaşıyor. Plastik geri dönüşümünün ekonomisini ve kalitesini arttırmak, plastik atıklarını azaltmak, yatırım ve inovasyonları dairesel çözümlere yönlendirmek ve küresel olarak harekete geçilmesini sağlamak.

Güçlü ve Sürdürülebilir Bir Avrupa Plastik Sanayi
Avrupa Plastik Endüstrisi 1.5 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve 350 milyon Euroluk bir iş hacmine sahip. Plastiğin ekonomisi için öneminin farkında olan AB, plastik ekonomisini modernleştirerek endüstriyi her anlamda güçlendirmeyi hedefliyor.

Çevresel etkilerin %80’i tasarım süreçlerinde ortaya çıkıyor, bu nedenle ürün tasarımı AB’nin en önem verdiği konulardan. Buna göre daha iyi tasarımlar toplanan her bir ton plastik için 77-120 Euro arası bir getiri sağlıyor.

Geri dönüştürülebilir plastiklerin kalitesi gün geçtikçe artsa da genel olarak kalite düşük bir seviyede. Bu plastik endüstrisi için de önemli bir fırsat penceresi.

Vatandaşları ve Çevreyi Korumak 
Plastik kullanımı gün geçtikçe artıyor ve plastiğin geri dönüştürülmemesi insan sağlığı ve ekonomi için kötü sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle plastiklerin modernize edilmesi şart. Aynı şekilde AB üyesi ülke vatandaşlarının çok büyük bir kısmının da bu yönde beklentileri mevcut dolayısıyla AB siyasetçileri bu yönde adımlar atmakta kararlı gözüküyorlar.

ÖNCEKİ KONULAR

PAYLAŞ