Yüksek İnovasyon, Sürdürülebilir Yatırımlar

İtalya son yıllardaki yapısal reformlarıyla ekonomisini iyice güçlendirdi. Vergi, hukuk ve vize sistemini daha açık bir hale getirerek yurt dışı yatırımcılarının işini kolaylaştırdı.

İtalya’nın nüfusu 60 milyondur ve İtalya dünyanın 8. büyük ekonomisidir, bunun yanı sıra Avrupa’nın Almanya’dan sonra en büyük 2. büyük üreticisidir. İtalya’da faaliyet göstermenin en önemli avantajlarından biri AB Ortak Marketi sayesinde vergi yükünden kurtulmak, bunun yanı sıra İtalya’nın coğrafi konumu ve gelişmiş ulaşım ağıyla dünya pazarlarına rahat ulaşım olanağına kavuşturmaktır.

İtalya son yıllardaki yapısal reformlarıyla ekonomisini iyice güçlendirdi. Vergi, hukuk ve vize sistemini daha açık bir hale getirerek yurt dışı yatırımcılarının işini kolaylaştırdı. İş piyasasını daha esnek bir hale getirdi, iş kurmayı kolaylaştırdı ve eğitim sistemini geliştirerek insan sermayesini güçlendirdi böylece yatırımcılar açısından daha da cazip bir merkez haline geldi.

Bunun yanı sıra İtalya’da yatırımcılara yönelik vergi (istihdam, enerji verimliliği, patent, AR-GE) indirimleri, teşvikler ve kaynak aktarımları, krediye kolay ulaşım ve iş kurmaya yönelik fırsatlar sunuyor. İtalya dünyanın inovasyon kapasitesi en yüksek ülkelerinden biri ve bu alanda 20 milyar Euro’nun üzerinde harcama yapıyor. Özellikle plastik sektörünün diğer sanayi kollarına göre yüksek inovasyon kapasitesi İtalya’da ön plana çıkıyor.

İtalya’da 140 adet sanayi bölgesi var, bu bölgelerin varlığı firmalar arası rekabeti ve işbirliğini teşvik ederek gelişimi tetikliyor. Sanayi bölgelerindeki firmalar geleneksel firmalara göre daha yüksek performans gösteriyorlar. İtalya’nın bir diğer avantajı iş gücü maliyetinin düşüklüğüne kıyasla eğitimli insan gücünün yüksek olması. 20’den fazla İtalyan üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversite arasında yer buluyor. İtalya’nın benzeri diğer ülkelere göre bir diğer avantajı da ulaşım ve dijital ağının gelişmişliği ve yatırımlarının sürdürülebilir oluşu.

İtalya’nın enerji pazarı da son derece büyük ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş durumda. İtalya Almanya ve Fransa’dan sonra AB’nin en büyük 3. enerji üreticisi. Bu da İtalya’yı sanayiciler açısından cazip kılan nedenlerden bir diğeri.

ÖNCEKİ KONULAR

PAYLAŞ