KOBİ Olabilmek İçin Yeni Üst Sınır Belirlendi

ESKİ TANIMDA BİR İŞLETMENİN KOBİ OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN YILLIK NET SATIŞ HASILATI VEYA MALİ BİLANÇO ÜST SINIRI 40 MİLYON LİRAYDI.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) tanımında değişiklik yapıldı. Eski tanımda bir işletmenin KOBİ olabilmesi için gerekli olan yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 40 milyon liraydı. Yeni tanımda bu sınır 125 milyon liraya yükseltildi.

Bakanlar Kurulunun ”Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler şöyle sınıflandırıldı;

    • Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
    • Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon lirayı aşmayan işletmeler.
    • Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmeler.

Ayrıca, Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF) tarafından sağlanan hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve daha önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, yıl sonuna kadar kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine destekli kefalet limitlerinden de yararlanmaya devam edecekler.

PAYLAŞ