POZİTİF PLASTİK

BIO-PLASTİK, DOĞADA KOLAYCA ÇÖZÜNEN TÜREVLERİ SAYMAK İLE BİTMEZ...

Bildiğiniz üzere pek çok medyada, “plastiğin zararları” başlıklı haberler görüyoruz. Kullanıcı hatalarından doğan çevre kirliliklerinin suçunu, şirketlere ve üreticilere hiçbir çekince gözetmeksizin yıkıyorlar. Bio-plastik, doğada kolayca çözünen türevleri saymak ile bitmez. Plastikler, değişik üretim metotları ile nihai ürüne dönüştürülen organik polimerlerdir. Sertlik, esneklik, rijitlik, ısı dayanımı ve kimyasal dayanım gibi teknik özellikler göz önünde bulundurularak uygun hammadde seçimi ve üretim metodu ile gerekirse ilave katkılar da ilave edilerek nihai ürünler elde edilir.

Plastiklerin yaşamlarımızı daha rahat bir hale getirmesiyle birlikte, gezegenimizi de iyileştirme yöntemlerinden bazıları:

Ambalaj maliyetlerini, paket ağırlığını ve enerji maliyetlerini azalmasını sağlıyor. Steril ve tıbbi ortamların daha uygun maliyetler ile kurulmasında büyük rol oynuyor. Yakıt, yağ kullanımı ile beraber, CO2(Karbondioksit) salınımını azaltma amacı ile uçak dahil pek çok aracın ağırlığının azaltılmasında da büyük fayda sağlıyor.

Pek çok gıdanın, tazeliğini sağlamak ve dış ortam kirliliğinden korumak ile beraber, atık seviyesini de azaltır. Sadece şunu düşünün, paketlenmiş bir gıdayı metal veya cam bir “paketin” içinde alır mıydınız?

Rüzgâr türbinleri, güneş enerjisi panelleri ve pilleri ile beraber daha nice yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimini ve kullanımını kolaylaştırıyor.

Plastik yalıtım malzemelerinin kullanımıyla evlerimizi ve ev aletlerimizi daha verimli kullanabiliyoruz. Sonuçta elektrikli ev aletlerinin bütünlüğü, plastik ile tamamlanmamış olsaydı muhtemelen elektrik çarpa, çarpa pek çok tatsız kaza çıkabilirdi.

Çok sevdiğimiz telefonlarımız, bilgisayarlarımız. Plastik kasalarını metal olarak düşünebiliyor musunuz? Ne kadar ağır olabileceklerini ya da devrelerinin metalden olması halinde neler olabileceğini?

Son yıllarda gittikçe artan çevreci kaygılar ve petrol kaynaklarının tükeneceği varsayımları ile bio-plastikler önem kazanmaya başlamıştır. “Bio-plastik” terimi çok net bir tanım olmayıp, birçok farklı plastik gruplarını içinde barındırır. “Biobased plastics” denilen ve tamamen biyolojik yani geri dönüştürülebilen kaynaklardan üretilen plastikler kastedilirken, bu tanımdan ayrı olarak bir de “Biodegradable” geri dönüştürülebilir plastikler vardır. Birçok bio-plastik bu iki tanımın ikisine birden uyar.

Yani işin özü, üreticiler ve firmalar daha güvenli, ekonomik malzemeler ile çalışıyor ve tüketiciye sunuyorlar. Bizler, tüketiciler olarak hatalarımızı görürsek aslında plastiğin bir suçu olmadığını da anlayacağız.

PAYLAŞ