Almanya Fırsatlar Ülkesi

Fotoğraf C. O. Bruch
SÜREKLİ GELİŞEN VE YENİLENEN ENDÜSTRİSİYLE ALMANYA ÇOK FARKLI ALANLARDA FIRSATLAR SUNUYOR.

Ambalaj
Paketleme alanında çalışan firmalar için fırsatlar mevcut. Almanya’daki paketleme sektörünün %42.5 ile öncüsü plastik, yiyecek ve içecek sektörü ana uygulama alanı olmakla birlikte diğer alanlarda da talebin artması bekleniyor.

İnşaat
Plastikten üretilen ısı yalıtımı malzemeleri sayesinde enerji verimliliği yüksek yapıların inşasında büyük fırsatlar bulunuyor. Küresel plastik boru pazarının da önümüzdeki 10 yılda çift haneli büyümeye ulaşması bekleniyor.

Elektrik&Elektronik
E&E sektörü dünyanın en hızlı büyüyen, Almanya’nın ise istihdama göre 2., gelire göre 4. en hızlı büyüyen sektörü. Basit ve ucuz cihazlara uyumlu organik fonksiyonel yüzeylerin üretilmesi çabasında plastiklerin önemli bir rolü var. 3D teknolojisinin gelişmesiyle fırsatlar daha da artacak.

Almanya, Avrupa’nın Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ülkesi. Kimya sektörü yeni materyallerin oluşturulmasında açık ara önde. Sanayi 4.0 uygulamaları da plastik sektöründeki verimi arttırmak için kullanılıyor.

Otomotiv
Şu an dünyada 1 milyar araç var ve 2030’da bu sayının 2 katını aşarak 2 milyarı geçmesi bekleniyor. Karbon emisyonu gerekliliklerine uymak için yakıt verimini arttırmayı amaçlayan firmalar plastik ve kompozitlere yöneliyor. Hafif ve yeni malzemeler elde etmek için yapılan Ar-Ge faaliyetleri sektörün devamı için kritik önemde. Plastik ve kompozit üreticileri inovasyon rolünü üstlenmiş durumdalar.

Tıp
Modern tıp plastik malzemelerden yapılma ekipmanların kullanımına dayanıyor. Ortalamanın üzerindeki Ar-Ge harcamaları sektörün inovasyon alanındaki gücünü ortaya koyuyor. Sadece tıp ekipmanlarında değil, protezler ve hatta yapay organlarda da git gide daha fazla plastik kullanılıyor. Polimerlerse hasar görmüş dokuların tedavisinde kullanılıyor.

Almanya’nın Sunduğu Diğer Fırsatlar

İnovatif Endüstri Kümelenmesi Stratejisi
Almanya’nın farklı endüstrilerde çalışanların, akademik kurumların, yatırımcıların ve araştırma merkezlerinin birlikte çalışmasını teşvik edecek bir stratejisi var. Ülkede 40’ın üzerinde bölgesel küme, inovasyon ağı ve yetkinlik merkezi var. Almanya’da 60’ın üzerinde özelleşmiş kimya parkı bulunuyor.
(Detaylı bilgi için: http://www.clusterplattform.de)

Ar-Ge
Almanya, Avrupa’nın Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ülkesi. Dünyada da ABD, Japonya ve Çin’den sonra dördüncü sırada yer alıyor. Kimya sektörü yeni materyallerin oluşturulmasında açık ara önde. Sanayi 4.0 uygulamaları da plastik sektöründeki verimi arttırmak için kullanılıyor. Bu da uluslararası yatırımcıların Ar-Ge potansiyelinden faydalanmasını sağlıyor.

İstikrarlı Yatırım Koşulları
Almanya dünya klasında mühendislere sahip ve başarısını bu başarılı mühendislere borçlu. Bilim ve teknoloji alanındaki %35’lik istihdam oranı bu alanda onu lider yapıyor. Güçlü üniversitelere ve bu üniversiteler ile sanayi arasındaki işbirliğiyle firmalara rekabet alanında avantaj sağlıyor. Yüksek üretim oranları ve istikrarlı işçilik maliyetleri Almanya’yı yatırım açısından cazip kılıyor. Altyapı ve lojistik alanında dünyanın en iyi koşullarına sahip ülkesi, bunun yanı sıra enerji arzı da son derece istikrarlı ve güvenli. Almanya endüstriyelleşmiş ülkeler arasında en rekabetçi vergi sistemlerinden birine sahip, vergi oranı %30’un hemen altında. Bazı eyaletlerde bu oran %22’ye kadar düşüyor. Bunun yanı sıra birçok ülkeyle çifte vergi anlaşması var, böylece şirketlerin iki kere vergilendirilmesinin önüne geçiriliyor.

Teşvik Programları
Almanya’da farklı amaçlara yönelik teşvik programları bulunuyor. Devletin sunduğu imkanlar hibe, kredi, teminat, özsermaye ve ara finansman şeklinde olabiliyor. Bu imkanlar yatırımlara, çalışma sermayesine, personele, spesifik amaçlara ve Ar-Ge’ye yönelik olabiliyor.
(Daha detaylı bilgi için: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/welcome.html)

ÖNCEKİ KONULAR

PAYLAŞ