PANDEMİ DOSTLARIMIZ

Öyle bir zaman düşünün ki demeye gerek yok zaten tasvir edeceğimiz zamanı yaşıyoruz… Evden çıkamadığımız, ailelerimiz ve sevdiklerimizden uzak kaldığımız, sosyal yaşamdan zorunlu koptuğumuz, sağlımız için kendimizi hapsettiğimiz pandemi dönemi…

Öyle bir zaman düşünün ki demeye gerek yok zaten tasvir edeceğimiz zamanı yaşıyoruz… Evden çıkamadığımız, ailelerimiz ve sevdiklerimizden uzak kaldığımız, sosyal yaşamdan zorunlu koptuğumuz, sağlımız için kendimizi hapsettiğimiz pandemi dönemi… halen devam ediyor!!! Bu dönemde sevgimizi daha da yoğun paylaştığımız hayvan dostlarımız dört duvar arasında bizlere güç katmakta. Peki biz onlara ne kadar güç katabilmekteyiz?

 

 

Sokağa çıkamamamızdan dolayı sokak hayvanlarının zor durumda olduğunu, özellikle bu soğuk havalarda daha da yardıma ihtiyaç duyduklarını unutmamak gerekir. Bireysel anlamda pek bir şey yapamıyorsanız, yardım kuruluşları ve barınaklar aracılığı ile onlara el uzatmanız mümkün. Bu yardım kuruluşlarından biri olan Yuvaya Dönüşen Plastikler, pandemi süresince faaliyetlerine ara vermeden büyük bir özveri ile çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi , 18 Şubat 2014 tarihinde PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği tarafından hayata geçirildi. Projenin amacı; kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek, atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılmasını sağlamak, değerlendirilebilir nitelikli atıkların geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak yeniden kullanılmasını sağlamak ve plastik sektörünü istihdama kaynak yaratan lokomotif bir sektör haline getirmektir. Aynı zamanda % 100 geri dönüştürülmüş plastik ile üretilen kulübeler sayesinde sokakta yaşayan dostlarımızı sağlam ve sıcak yuvalarına kavuşturma gayesi projenin çıkış noktasıdır. Proje ile doğal kaynaklarımızı koruma, enerji tasarrufu sağlama, atık miktarını azaltma, geleceğe ve ekonomiye yatırım, geri dönüşümün katkıları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, sokak hayvanlarının barınma sorununa çözüm bulunması hedeflenmektedir. Hedef kitle başta yerel yönetimler olmak üzere kamu otoriteleri, markasına değer katmak isteyen firmalar, hayvan severler, hane bireyleri, okul çağındaki gençler, basılı ve görsel medya olarak belirlenmiştir.

 

 

Bizler ne yapabiliriz sorunuzun cevabı ise okul, ev ve işyerlerinizdeki atıkları ayrıştırarak belediyelerin geri dönüşüm kutusuna atabilirsiniz. www.yuvayadonusenplastikler.com sitesindeki deklarasyon metnini imzalayarak çevre ve hayvan dostu olduğunuzu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şirketinizi kurumsal sponsor arasına katabilirsiniz. Proje sizlerle güçlenirken, şirketinizin marka değerine katkıda bulunabilirsiniz. Belediyelere ve ilgili birimlere projeyi anlatabilir, onların Yuvaya Dönüşen Plastikler’e ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Kulübe satın alabilir veya kulübe satın alarak kendi adınızla hayvan bakım evlerine bağışlayabilirsiniz.

Unutmayın ki bu dünya bütün canlıların ve hayatın sürekliliği sadece insan ile sağlanmamaktadır. Bu pandemi ve benzer felaketlerden sadece insanoğlunun galip çıkması yaşanabilir bir dünya için yeterli değildir.

PAYLAŞ