POZİTİF ENERJİ

Sorunlar ve problemler, insan hayatının her dönemin de ve gündelik hayatta mücadele etmek zorunda olduğu ve çözüm bulmak zorunda olduğu tamamıyla bir durum analizidir. Sorunlar ve problemler karşısında, bilgi ve birikim kadar problem ve sorun çözme yeteneğimiz ...

Sorunlar ve problemler, insan hayatının her dönemin de ve gündelik hayatta mücadele etmek zorunda olduğu ve çözüm bulmak zorunda olduğu tamamıyla bir durum analizidir. Sorunlar ve problemler karşısında, bilgi ve birikim kadar problem ve sorun çözme yeteneğimiz bu durum analizini en iyi şekilde yönetmemize aracılık eder. Eğitim ve öğretimin eksik kaldığı durumlarda, insanoğlu tarih boyunca bu sorun ve çözümleri doğa üstü bir varlığa veya güce sığınarak kendini emniyette hissetme gereği duymuştur. Tarihi bakmaya çok da fazla gerek yok aslında. Pandemi ilan edildikten sonra koronavirüsten bir çok toplum bu doğa üstü varlıklara ve güçlere sığınarak bize bir şey olmaz mantığı ile hayatlarını yaşamaya devam etmektedirler. Oysaki bir doğa üstü varlığa veya güce inanmak yada inanmamak tamamıyla bir kişisel tercih olmanın yanı sıra önlem almadığımız takdirde inanılan o doğa üstü varlık veya güç aynı mantıkla baktığımızda tedbirsiz olduğumuz için bizi cezalandırmayacakmıdır? Yüzyıllar boyunca bu değerler veya inançlar koşulsuz kabul edilmiş veya tartışılmıştır. Bizler size dünyada çok ta tartışılmayan aynı zamanda Türkiye’nin adeta bir sembolü olan nazar boncuğundan bahsetmek istiyoruz.

 

Nazar boncuğu, insanı kem gözlerden koruduğuna inanılan boncuktur. Tarih boyunca, çoğu kültürde ve dinsel inançta, göz figürü kötülükleri savan güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir. Tarihteki Türk topluluklarında Nazar boncuğuna munçuk, moncuk, monşak, monçak, monçok, muyınçak gibi isimler verilmiştir ve bu tabirlerin bazıları günümüzde de bazı ulusların dillerinde yer almaktadır. Sözcük olarak “Boncuk” demektir. Bunlar kişinin veya atın boynuna takılan değerli taş; arslan tırnağı, muska gibi şeylerdir. Attila Han’ın babasının adı da Muncuk’tur. Türk halk inancında Albıs, Gökçe Munçuk çok korkar, ki Nazar Boncuğu kavramının kökeninde bu anlayış yatar. Kotaz sözcüğü de yine Nazar boncuğu anlamında kullanılan başka bir kelimedir. Gözün dikkatini başka yöne çekmesi nedeniyle korunduğu mantığı öne sürülür. Çok kuvvetli nazarların kotazları (nazar boncuklarını) çatlattığı hatta parça parça ettiği anlatılır. Sözcük olarak “kutlu nesne” anlamına gelir. Köşgük ve çom tabirleri de aynı anlamda kullanılır ve nazarlık demektir

 

Genelde nazar boncukları göz şeklinde olur. Göze aynı zamanda boncuk da denmektedir. Bu bağlamda bakıldığında kişinin dünyaya açılan penceresi gözdür ve göz her türlü, iyi ve kötü, düşüncelerin ilk çıkış noktası olarak kabul edilir. Bu yüzden bakışlardan, kötü gözlerden korunmak amacıyla emici özelliği olduğuna inanılan mavi renkli taşlar eskiden beri kullanıla gelmiştir. Ve son halini günümüzdeki çeşit çeşit nazar boncukları olarak almıştır. Şu an, gerek inanç gerek gelenek, gerekse de süs eşyası olarak pek çok kişi nazar boncuğunu günlük yaşantısında çok sık kullandığı yerlerde bulundurmaktadır. Nazar boncuğu yapılırken içine kurşun dökülür. Bunun da iyi şans getirdiği söylenir. Mavi renkli cam ve plastik boncuğun nazarı savması gerçekte eski halk inanışına göre mümkün değildir. Bu boncukların mutlaka bulunması gereken özellikleri vardır. Örneğin kimi ustalara göre mavi üzerine sarı renkli göz yer almalıdır. Ayrıca “Göz Ocağı” niteliğinde özel (daha eski halk inançlarına göre “İyeli/Eyelü”, yani koruyucu ruhu olan) bir yerde eritilmiş olmalıdır. Nazar boncuğu ocakların kuruluşu da geçmişte özel bir tören ile gerçekleştirilirdi. Bu ocakta başka bir cam işiyle uğraşılmaz, sâdece nazar boncuğu yapılır. O kadar ki, aynı işliğin içerisinde başka cam eşyalar yapan usta, nazar boncuğu üretmek için yalnızca asıl ocağı kullanır. Ayrıca gerçek bir nazar boncuğunun mutlaka elde yapılması gerekir, makinelerle seri halde üretilen boncuklar bir süs eşyası olmaktan öte bir anlam ifade etmez.

Günümüzde her alanda kullanılan ve hediye edilen nazar boncukları reçineden plastik olarak ta üretilmektedir. Plastik nazar boncukları çeşitleri arasında mavi, pembe ve beyaz zemine işlenmiş tasarımlar yer alıyor. Türk olmayan birine hediye olarak verdiğinizde büyüleyici renkleri ve tasarımı ile hayranlık yaratmaktadır. Türk birine ise hediye ettiğinizde hediye alan kişi kendini değerli hissetmektedir, kendisini önemsediğinizi hissetmektedir.

Hangi bakış açısı ve hangi anlamda bakarsanız bakın nazar boncuğu her anlamda değer görmekte ve değer görmeye devam edecektir.

 

 

PAYLAŞ