Genel Bakış

TURİZM SEKTÖRÜ ULUSAL GELİR İÇİNDEKİ PAYI, CARİ AÇIĞI DENGELEMESİ, ÜLKEYE DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLAMASI, İSTİHDAMA HEM DOLAYLI HEM DE DOĞRUDAN KATKI SAĞLAMASI, ÜLKENİN TANITIM VE İMAJINDA ROL OYNAMASI GİBİ SEBEPLERDEN DOLAYI TÜRKİYE VE ÖZELLİKLE TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİPTİR.
Turizm sektörü ulusal gelir içindeki payı, cari açığı dengelemesi, ülkeye döviz girişi sağlaması, istihdama hem dolaylı hem de doğrudan katkı sağlaması, ülkenin tanıtım ve imajında rol oynaması gibi sebeplerden dolayı Türkiye ve özellikle Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahiptir.

Uzun vadeli trend olarak, gittikçe büyüyen turizm sektörü Türkiye ve çevresindeki ülkelerin siyasi ve ekonomik durumundan özellikle güvenlik sorunlarından doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle turizm sektörü bazı periyotlarda iniş çıkışlı bir grafik sergileyebilmektedir.

Türkiye’nin coğrafi büyüklüğü, farklı bölgelerinde iklim koşulları ve yer şekillerinin bulunması gibi sebeplerle farklı turizm anlayışı ve zevklerine hitap etmektedir. Bunun yanı sıra insanlık tarihinin önemli medeniyet ve devletlerine ev sahipliği yapmış olması sebebiyle tarihi eser bakımından da zengindir. Örneğin; İstanbul başlı başına dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biridir. Bunun yanı sıra kongre, toplantı ve kruvaziyer gemilerinin ziyaretleri gibi spesifik etkinlikler de Türkiye turizm sektörü için önem arz eder.

Turist profiline baktığımız zaman, son yıllarda Türkiye’yi ziyaret eden Ortadoğulu ziyaretçilerin sayısı kayda değer miktarda artmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye dizilerinin tüm dünyada gittikçe yaygınlaşması Türkiye’ye uzak bölgelerden gelen turist sayısını da olumlu yönde etkilemektedir. Türkiye turizm sektörü diğer ülkelerle karşılaştırıldığında rekabet gücünü gittikçe arttırmaktadır, ancak henüz hedeflenen seviyelere ulaşılamamıştır. Özellikle 80’li yıllardan beri yoğun önem verilen Türkiye turizm sektörünün hedefi daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale gelmektir. Küreselleşen dünyada ulaşım olanaklarının artması ve ucuzlaması dünyadaki turist sayısını her yıl arttırmaktadır. Türkiye de bu gelişmeden olumlu anlamda etkilenmekte ve etkilenmeye devam etmesi beklenmektedir.

Plastik Sektörü Turizm İlişkisi
Turizm sektörü diğer sektörlere göre, farklı endüstrilerle ilişki kuran en büyük ve dinamik sektörlerden biridir. Doğrudan ve dolaylı olarak kurulan bu ilişki, plastik sektörünü de yakından ilgilendirmektedir. Turizm faaliyetinde bulunan bireyden acentaya, otelden tekneye neredeyse her noktada plastik mamülleri çokça kullanılmaktadır. Yolculuklarda yanımızdan ayırmadığımız iPod, kulaklık, diş fırçası gibi kişisel ürünler; mayo, şapka, güneş gözlüğü vb kıyafet ve aksesuarlar; valiz, fotoğraf makinesi ve daha pek çok eşya plastikten. Bahçe mobilyaları, havuz ekipmanları, bar-restoran malzemelerinin büyük bir kısmı plastikten. Günümüzde ulaşım araçlarının çok fazla parçası plastikten. Klimalar, müze giriş kartları, su mataraları, sörfler, can simitleri… hepsi ya plastikten ya da plastik parçalar içeriyor.
Bu nedenle, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan turizmdeki olumlu ya da olumsuz gelişmeler plastik endüstrisini de yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor.

ÖNCEKİ KONULAR

PAYLAŞ