HERKESİN GÖZÜ SİZDE

Wuhan merkezli Covid-19 DSO tarafından pandemi olarak ilan edildiğinde genel olarak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’ de önlemler hızla alınmaya başlanmıştı. Koronavirüs ile mücadele elbette kolay değil. Özellikle üreticiler için daha da zor mücadele etmek. Durmayan maliyetler, piyasa koşulları, global rekabet ve azalan talepler genel olarak bazı meslek dallarını zorlayacak hatta yok edecekti. Türkiye’ de alınan önlemler, sağlık politikaları ve eylem planları plastik sektöründe negatif etkilerin minimuma indirgenmesi amaçlanmış koşullar sebebi ile üretimin durmayarak krizin aşılması hedeflenmiştir.

Wuhan merkezli Covid-19 DSO tarafından pandemi olarak ilan edildiğinde genel olarak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’ de önlemler hızla alınmaya başlanmıştı. Koronavirüs ile mücadele elbette kolay değil. Özellikle üreticiler için daha da zor mücadele etmek. Durmayan maliyetler, piyasa koşulları, global rekabet ve azalan talepler genel olarak bazı meslek dallarını zorlayacak hatta yok edecekti. Türkiye’ de alınan önlemler, sağlık politikaları ve eylem planları plastik sektöründe negatif etkilerin minimuma indirgenmesi amaçlanmış koşullar sebebi ile üretimin durmayarak krizin aşılması hedeflenmiştir.

Plastik sektöründe global dev şirketlerin bulundukları coğrafyalar itibarı ile üretimlerine ara vermeleri, lojistik kanallarının kısmi hatta tamamıyla kapanması dikkatlerin Türkiye’ye çevrilmesine sebep olduğu açıkça ortada.

Genel olarak plastik sektöründe otomotiv, beyaz eşya ve elektronik, inşaat sektörlerinde beklendiği gibi düşüşler var ve bu şaşırtıcı olmamıştır. Ambalaj, tek kullanımlık plastikler, medikal ve hijyen ürünleri bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de aylık dönemlerde yıllık siparişler talep edilerek lokomotif sektörler durumdadırlar.

Yukarıda da belirtiğimiz gibi plastik ve kimya sektöründe olan Türkiye’ de üretim yapan üreticiler, üretimlerini durduracak bir koşul olmadığından, devlet olarak ve tüzel olarak gerekli önlemler alındığından, koronavirüs eğitimleri ve bilgilendirmeleri eksiksiz yapıldığından siparişlerini öz kaynakları, stokları ve profesyonel üretim anlayışları ile zamanında ve noksansız teslim etmek için durmadan çalışmaktadırlar. Türkiye olarak iç piyasa ihtiyaçlarını karşılamak bir yana ticari olarak lojistik imkanlar doğrultusunda global ticaretlerine de devam eden üreticiler, sosyal projelere koronavirüs ile mücadelede yer alarak güçlerini gözler önüne sunmaktadırlar.

Küresel olarak yaşanan koronavirüs etkileri sebebi ile tedarik zincirinin bozulması, hammadde ve ara girdi ithalatında dolayısıyla mamul ihracatında problemler yaşanmasına sebep olmaktadır. Tahsilat riskinde artış ve sipariş iptalleri üreticileri daha da dikkatli olmaya, yeni pazarlar aramaya yönlendirmiştir.

Koronavirüs mücadele kapsamında, piyasada yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren Hükümet, Ekonomik İstikrar Kalkanı programı ile ve yeni atılacak adımlar ile üreticimizin, sanayicimizin, çiftçimizin yanında olacağı ve Plastik sektörünün bu krizden daha da büyüyerek çıkacağı umudunu taşıyoruz yarınlara…

PAYLAŞ